Donegal can offer a wide range of activities and attractions to entertain and amuse all the family. Situated in a scenic area our cottages are an ideal location for walking, touring pony trekking, fishing, golf etc. 
Hình ảnh có nhãn

Fanad Lighthouse 

Located along the Wild Atlantic Way lies the iconic Fanad Lighthouse. It was Built in 1815 and voted one of the most beautiful lighthouses worldwide. The architecture and backdrop is what makes this hidden gem a real attraction for all.
Hình ảnh có nhãn Natural landscape

Feel Free Kayaking

Kayak Tour Agency operating from Kerrykeel, Co.Donegal.
Mulroy Bay is a fantastic location to get your kayaking skills assessed and have a great experience touring the very scenic bay. We will be able to take you on a more adventurous coastal trip after assessment and experience with our kayaks here first. Mulroy Bay lies between the Donegal peninsulas of Rosguill and Fanad.
Hình ảnh có nhãn
Portsalon Golf Club
Currently ranked in the top 25 courses in Ireland by Golf Digest, Portsalon continues to progress, with the 2014 Ryder Cup captain, Paul McGinley, guiding further improvements. Nestled under the Knockalla mountains and stretching along the magnificent Ballymastocker beach, a true test of links golf presents itself. Above all, a warm welcome awaits you. 
Hình ảnh có nhãn Beach
Letterkenny
 • Arena 7 (Bowling, Childrens Play & Leisure Complex)
 • Flax Mills, Newmills
 • Go Karting
 • County Museum
 • St. Eunnans Catheral
 • Aura Leisure Center
 • Portsalon Golf Club
 • Letterkenny Golf Club
 • Ottaway Golf Club, Rathmullan
 • Rosapenna Golf Club, Downings
 • Dunfanaghy Golf Club 

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách